www.EVHARISTIJA.eu www.EVHARISTIJA.euCerkvenoLeto.evharistija.eu

  SVETA EVHARISTIJA  
  POMEMBNO    
  Sveta maša v živo
Katoliška Cerkev v Sloveniji in po SvetuDUHOVNA SPODBUDAPrenosi SVETIH MAŠ v živo
       
   
POMEMBNO
   

KOLEDAR.evharistija.euMOLITVENIK.evharistija.eu
SVETNIK DNEVASVETNIKI.evharistija.euCERKEV.evharistija.eu POVEZAVE in INFORMACIJE

             
   
     Za duhovne poklice

----

Gospod, zahvalim se ti za dar vere in za to, da si me poklical v svojo Cerkev.
Tako ima moje življenje kljub letom, težavam in boleznim svoj smisel in svojo vrednost.
Zahvalim se ti za vse milosti, ki sem jih v svojem življenju prejemal po tvoji Cerkvi,
posebno še po besedi in delu tvojih duhovnikov. Prosim te, kakor si naročil:
»Pošlji delavcev na svojo žetev!« Obudi svoji Cerkvi dovolj duhovnikov, redovnikov in misijonarjev.
Daj mnogim mladim moči in poguma za popolno odločitev zate.
Vsem poklicanim daj milost, da bodo svoj poklic z vso predanostjo in nesebičnostjo izpolnili. Amen.

----

Jezus, Dobri pastir, vedno hodiš z nami.
Hočeš, da imamo pred seboj cilje, za katere se je vredno boriti.
Hočeš, da odkrijemo, da je vsak izmed nas poklican za nekaj velikega,
kar zagotavlja osebno srečo in dobro ljudi okoli nas.
Varuješ nas, da nam srce ne bi otopelo zaradi težav in porazov.
Sveti Duh nas opogumlja, da zna vsak odkriti poklic, ga sprejeti in živeti.
Naša prizadevanja napolni s ponižnostjo in velikodušnostjo,
da bomo gradili Cerkev, v kateri bo vsak lahko živel to, za kar je poklican.
Naj s Tvojo pomočjo oblikujemo svet, v katerem bo dovolj svetosti in predanih duhovnih poklicev. Amen.

----

Jezus, naš prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosimo za vse naše duhovnike.
Napravi iz njih orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost.
Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer so zmote, naj svetijo z resnico.
Kjer je obup, naj budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje.
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi.
Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto.
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikov zvestobo do konca. Amen.

----

Jezus, večni, veliki Duhovnik, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega presvetega srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati!
Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe! Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim – z oblastjo spreminjati kruh in vino – tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi in podari jim nekoč krono večnega življenja. Amen.