SVETA EVHARISTIJA
 
SVETA EVHARISTIJA
Sveta maša v živo
MOLITVENIK.evharistija.euKatoliška Cerkev v Sloveniji in po SvetuDUHOVNA SPODBUDAPrenosi SVETIH MAŠ v živo
   
 
MOLITVENIKDEVETDNEVNICEpobožnost KRIŽEVEGA POTApobožnost POT LUČIROŽNI VENECLITANIJEmolitevza duhovne poklice
   

KOLEDAR.evharistija.eu
SVETNIK DNEVASVETNIKI.evharistija.eu
Pomembne povezave
ARHIV
TEHNIČNA PODPORA - ogled na TV sprejemniku

 

 

 

Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zmolimo Apostolsko veroizpoved:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Zmolimo Oče naš:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Nato molimo molitev Zdrava Marija, za besedo Jezus pa povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Veseli del (molimo ob ponedeljkih in sobotah)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

ki nam poživi vero;
ki nam utrdi upanje;
ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila;
ki si ga Devica rodila;
ki si ga Devica v templju darovala;
ki si ga Devica v templju našla.

Svetli del (molimo ob četrtkih)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

ki nam daj duha pokorščine;
ki nam daj srečo uboštva;
ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

ki je bil krščen v reki Jordan;
ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
ki je oznanjal Božje kraljestvo;
ki je na gori razodel svoje veličastvo;
ki je postavil sveto evharistijo.

Žalostni del (molimo ob torkih in petkih)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

ki nam utrdi spomin;
ki nam razsvetli pamet;
ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

ki je za nas krvavi pot potil;
ki je za nas bičan bil;
ki je za nas s trnjem kronan bil;
ki je za nas težki križ nesel;
ki je za nas križan bil;

Častitljivi del (molimo ob sredah in nedeljah)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

ki nam vodi naše misli;
ki nam vodi naše besede;
ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

ki je od mrtvih vstal;
ki je v nebesa šel;
ki je Svetega Duha poslal;
ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;
ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsaki desetki rožnega venca za Slava Očetu lahko dodamo še naslednjo molitev:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Na koncu vsakega dela rožnega venca smo povabljeni, da molimo desetko za verne rajne.

Molitev Rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

To molitev je Gospod Jezus sestri Favstini narekoval v Vilnu l.1935. V naslednjih prikazovanjih je razodel njeno vrednost in učinkovitost ter pojasnil z njo povezano obljubo.
V tej molitvi darujemo Bogu Očetu »telo in kri, dušo in božanstvo« Jezusa Kristusa; združujemo se z njegovo daritvijo na križu za odrešenje sveta.
Ko darujemo Bogu Očetu njegovega »preljubega Sina«, se sklicujemo na najmočnejši razlog, da bi bili uslišani. Prosimo, naj se usmili »nas in vsega sveta«.
Beseda »nas« se nanaša na molivca rožnega venca in na tiste, za katere želi ali se čuti dolžnega moliti. »Ves svet« - to je vse človeštvo, ki živi na zemlji, in duše, ki trpijo v vicah.
Ko molimo z besedami rožnega venca, izvršujemo dejanje ljubezni do bližnjega, ki je - skupaj z zaupanjem - nujni pogoj za prejem milosti.
»Po molitvi tega rožnega venca,« je obljubil Jezus, »sem pripravljen dati vse, za kar me bodo prosili,« (1541) in je dodal: »če je to, za kar prosiš, skladno z mojo voljo« (1731).

Posebne obljube se nanašajo na zadnjo uro: milost srečne in spokojne smrti. Tisti, ki sami z zaupanjem in vztrajnostjo molijo ta rožni venec, si lahko izprosijo srečno in spokojno smrt ne le zase, marveč tudi za umirajoče, pri katerih bodo tako molili. »Duhovniki,« je povedal Jezus, »ga bodo priporočali grešnikom kot zadnjo možnost rešitve; tudi najbolj trdovraten grešnik, ki bo samo enkrat zmolil ta rožni venec, prejme milost iz mojega neskončnega usmiljenja« (687).

Vsaj enkrat, vendar v razpoloženju, ki je skladno z vsebino molitve, predvsem pa v veri, zaupanju in ponižno oziroma z iskrenim in globokim obžalovanjem svojih grehov.

Rožni venec božjega usmiljenja
(moli se na navadni rožni venec)

Na začetku:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Pri očenaševih jagodah:

Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Pri jagodah zdravamarije:

1. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
2. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
3. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
4. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
5. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
6. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
7. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
8. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
9. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.
10. Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu zadnje desetke:

1. Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
2. Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
3. Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.


ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA

Sv. Rok je zavetnik zoper kužne bolezni, h kateremu se lahko zatekamo po pomoč tudi z molitvijo rožnega venca sv. Roka.

Moli se kot običajni rožni venec (Apostolska vera, očenaš, 3x zdravamarija, 5 desetk),
pri besedah ‘tvojega telesa, Jezus’ se doda:

1. ki nam poživi vero
2. ki nam utrdi upanje
3. ki nam vžgi ljubezen

1. desetka: ki naj nam na priprošnjo svetega Roka da spoznati naše grehe
2. desetka: ki naj nam na priprošnjo svetega Roka podeli milost iskrenega kesanja
3. desetka: ki naj nam na priprošnjo svetega Roka pomaga ljubiti Boga in bližnje
4. desetka: ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.
5. desetka: ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje nagle in neprevidene smrti.