SVETA EVHARISTIJA
 
SVETA EVHARISTIJA
Sveta maša v živo
MOLITVENIK.evharistija.euKatoliška Cerkev v Sloveniji in po SvetuDUHOVNA SPODBUDAPrenosi SVETIH MAŠ v živo
   
 
MOLITVENIKDEVETDNEVNICEpobožnost KRIŽEVEGA POTApobožnost POT LUČIROŽNI VENECLITANIJEmolitevza duhovne poklice
   

KOLEDAR.evharistija.eu
SVETNIK DNEVASVETNIKI.evharistija.eu
Pomembne povezave
ARHIV
TEHNIČNA PODPORA - ogled na TV sprejemniku

 

 

 

:

Župnija Ljubljana - Barje:
Župnija Ljubljana - Rakovnik:
Župnija Postojna www
Župnija Preska:
Župnija Sveti Lenart v Slovenskih Goricah:
Župnija Velenje - Sveti Martin:

oratorij.net - PDF

Župnija Škofja Loka: PDF


Besedilo pobožnosti POT LUČI:

POT LUČI
Pot luči obhajamo zlasti v velikonočnem času. Kot nam križev pot pomaga odkrivati soudeležbo pri Jezusovem trpljenju in hvaležnosti za odrešenje, tako nam more pot luči pomagati pri vstopanju v razumevanje Jezusovega vstajenja in kaj to pomeni za življenje kristjana.
Pesem pri posamezni postaji pojemo po napevu Klic veselja naj osreči. Z * označeno besedilo lahko molimo/pojemo skupaj.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
*Amen.

*S svojo smrtjo in vstajenjem Kristus je odrešil svet.
Z njim se veselimo vsi, vsak naj njemu le živi.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

UVOD

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Življenje je pot. Tudi mi smo na tej poti. Nismo sami. Kakor učenca na poti v Emavs tako spremlja tudi nas vstali Gospod, ki je rekel: »Jaz bom z vami vse dni do konca sveta!«
Življenje je pot nenehnega vstajenja. Zaznamovani smo z izkustvom Gospodovega vstajenja. To pot Kristusovega poveličanja bi radi še enkrat skupaj prehodili. »Za teboj bomo šli, kamorkoli greš!« (Mt 8,19), so rekli učenci Jezusu. Tudi mi mu recimo tako: »Za teboj bomo šli, Gospod, kamorkoli boš šel. Sledili smo ti na križevem potu, sedaj se želimo skupaj s teboj veseliti na poti luči.« Pot luči nam bo pomagala, da bomo v Kristusovem vstajenju odkrili vir miru in veselja ter dobili spodbudo za bolj prepričano krščansko življenje.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Bog, naš Oče, razlij na nas Svetega Duha, da bomo razumeli skrivnost
vstajenja tvojega Sina. Kakor si njega pripeljal iz smrti v življenje, tako tudi
nas napolni z življenjem in veseljem, da bomo svetu oznanjali, da smo
odrešeni in da si ti Oče, ki nas vse neskončno ljubiš.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
---------------------------------------------

*»Vstal je Kristus, vstal iz groba!«, angel Božji je dejal.
»Smrt je zmagal, On živi, se z Očetom veseli.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

1. POSTAJA
JEZUS VSTANE OD MRTVIH (Mt 28,1-8)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Vstal je od mrtvih! Življenje je močnejše od smrti! Ljubezen je zmagala!
Obstajata dve vrsti strahu: strah vojakov, ki popadajo po tleh in strah žena, ki v tistem velikonočnem jutru najdejo prazen grob. Vojaki predstavljajo tiste, ki so dogovorni za Jezusovo smrt, in ki se bojijo Vstalega. Angel pa spodbuja žene: »Ne bojte se!« Kajti on, ki ga iščete je vstal. Lahko dá in mora dati smisel vsemu vašemu življenju. Kajti ni več mrtev, ampak vekomaj živi. To velja tudi za nas. Veselimo se te tolažilne resnice.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, daj nam močno in pogumno srce, da bi bomo vedno zvesti in da se bmo odpovedali svojemu napuhu, pretirani čutnosti ter sebičnosti.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
--------------------------------------------

*Dva učenca, Peter, Janez, h grobu se odpravita:
Peter v prazen grob strmi, Janez vero obudi.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

2. POSTAJA
UČENCI NAJDEJO PRAZEN GROB (Jn 20,1-10)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Angel je rekel: »Vstal je! Ni ga tukaj, ni mrtev. Živi na veke!«
Drugi učenec je Janez, tisti, ki je med zadnjo večerjo slonel na Jezusovih prsih. Učenec, ki je prišel prvi h grobu, a je počakal Petra in mu dovolil prej vstopiti, je predstavljen z besedami: videl je in veroval. Po skromnih znamenjih zloženega prta ter povojev na tleh je z očmi ljubezni doumel veliko skrivnost vstajenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod, naj v vsakdanjem življenju odkrivamo tebe, Vstalega, in z veseljem oznanjamo, da je v tvojem vstajenju vir moči za resnično preoblikovanje sveta in človeštva.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
---------------------------------------------

*Vstali Kristus se prikaže Magdaleni v vrtu tam.
Naročilo ji pusti, učence z njim razveseli.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

3. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE MARIJI MAGDALENI (Jn 20,11-18)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Prišel je sveti Vrtnar in rekel: »Pojdi, Marija, oznanit enajsterim, da živim!«
Marija Magdalena je bila nagrajena za zvestobo s katero je sledila Kristusu potem, ko s je v svojem življenju srečala z njim. Tudi na vrtu, ob praznem grobu, je doživela z njim zelo osebno srečanje. Poklical jo je po imenu: »Marija!« Odgovorila mu je: »Učenik!« Bodimo zvesti in pozorni, kje vstali Gospod, tudi nas pokliče po imenu.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, sredi zablod našega življenja se nam daj prepoznati kot Učitelj, ki nas vodi k nebeškemu Očetu.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
----------------------------------------------

*V Emavs šla sta dva učenca, Jezus se pridružil je;
ne spoznata Vstalega, rada mu prisluhneta.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

4. POSTAJA
JEZUS SE PRIDRUŽI UČENCEMA NA POTI V EMAVS (Lk 24,13-19.25-27)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Po poti jima je razlagal Pisma, dokler ni padel mrak na zemljo.
Učenca na poti v Emavs sta zagrenjena. Vse njuno upanje in hrepenenje, vso njuno vero in zaupanje v Jezusa je prekril prah razočaranja in dvoma. Zanju je bil Bog nepreklicno mrtev. Tudi danes je tako. Kdor ne verjame v Kristusovo vstajenje, tega se lotevajo žalost, obup, nesmisel, brezizhodnost. Srečanje z vstalim Gospodom je učencema na poti v Emavs dalo novo luč življenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, naj odpiramo srce Božji besedi, ki izpričuje, da ti, vstali Gospod, spremljaš korake našega življenja in vstopaš v naše stiske, dvome in razočaranja.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Dan se nagnil je k zatonu, Jezus z njima je ostal;
kruh razlomil, ga razdal, da bi vsakdo ga spoznal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

5. POSTAJA
JEZUS SE UČENCEMA RAZODENE OB LOMLJENJU KRUHA (Lk 24,28-35)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

S svojimi je sedel k večerji. Njihovo veselje je bilo popolno, ko so jedli z Njim.
Večer je in tujec se ustavi z učencema. Ko razlomi kruh, spoznata v njem vstalega Gospoda. Nenadoma razumeta, zakaj je v njima vso pot gorelo srce. Kristus izgine izpred njunih oči. Ostalo jima je samo znamenje kruha. Tudi danes Jezusa ne vidimo s telesnimi očmi. Vendar je resnično navzoč pri maši v podobi kruha, tako kot tisti večer v Emavsu.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, naj ob mizi tvoje Besede in tvojega Kruha postajamo novi ljudje gorečega srca. Plamen tvoje ljubezni naj bo luč na poti sveta, ki ga ti prenavljaš s svojim vstajenjem.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
--------------------------------------------

*Jezus se prikaže učencem, vsi prestrašeni strme.
»Mir vam bodi, jaz sem tu, glejte rane, brez strahu!«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

6. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM (Lk 24, 36-49)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Gospod jih ni razočaral. V dvorani zadnje večerje se je pri zaprtih vratih prikazal živ med njimi.
Evangelist poudarja, da vstali Gospod ni privid, ampak človek iz mesa in kosti. Krščanska duhovnost ne zaničuje telesa. Krščanstvo nima nič opraviti z raznimi oblikami poduhovljenosti, ki pozabljajo, ali še slabše, zaničujejo telo. V telesu se srečujemo z Gospodom. Apostoli prvi oznanjajo svetu neverjetno novico o Kristusovi smrti in vstajenju, ki prinaša svetu odrešenje.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Dobri Oče, naj nam Sveti Duh pomaga v polnosti živeti skrivnost Jezusove smrti in vstajenja ter nam da moči, da bomo izpričali svetu, da si Ti, vstali Gospod, edini Odrešenik.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*»Bratje moji, moč vam dajem, milost Svetega Duha,
grešnikom odpuščajte, mir ljudem prinašajte!«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

7. POSTAJA
JEZUS PODELI SVOJIM UČENCEM NALOGO ODPUŠČATI GREHE (Jn 20,19-23)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

'Vsi ste poslani, da odpuščate grehe. Poslal vam bom svojega Duha.'
Dvakratni Jezusov pozdrav »Mir vam bodi!« nakazuje pomembnost trenutka, na katerega jih pripravlja. Jezus zaupa svojim učencem poslanstvo odpuščanja grehov, ki ga je prejel od Očeta. Po delovanju Svetega Duha je prišel na svet in prebival med nami. V moči istega Duha apostoli nadaljujejo njegovo delo, še posebej z zakramentom Božjega usmiljenja. S spovedjo odpirajo pot k Bogu vsem tistim, ki pred njim ponižno priznajo svojo grešnost in se je kesajo.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod, naj nam tvoj Sveti Duh, da moči, da bomo tudi mi odpuščali in tako z zgledom oznanjevali, da je vsako spreobrnjenje od greha prehod iz smrti v življenje.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Osmi dan spet pride Jezus, da Tomaž bi veroval;
ko pokaže sled mu ran, pade preden ves predan.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

8. POSTAJA
JEZUS UTRDI TOMAŽEVO VERO (Jn 20,24-29)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Jezus reče Tomažu: 'Vidiš moje roke, noge in stran? Dotakni se ran in veruj!'
Jezusovo vstajenje postavi nova merila za vrednotenje stvari: tudi tisti, ki vstalega Gospoda sploh niso videli in otipali s svojimi rokami, so blagrovani. Odslej bodo morali verniki verjeti samo pričevanju Cerkve, ki oznanja in predaja naprej pričevanje apostolov in tistih, ki so videli in otipali Jezusa, živega Boga.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, utrdi nas v veri vate in tvojo besedo. Naj se vsak dan bolj zavedamo, da smo ljudstvo nove zaveze na poti v kraljestvo tvojega Očeta.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
--------------------------------------------

*Tam ob morju se prikaže ribičem, apostolom;
da v njih vero prebudi, mrežo vreči jim veli.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

9. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM OB TIBERIJSKEM MORJU (Jn 21,1-14)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Ko se je začelo daniti, je prišel k apostolom. Z njimi se je srečal na morski obali, ko so vlekli mreže, polne rib.
Vstali Gospod se sreča s prijatelji, ki jim je že davno prej obljubil: »Naredil vas bom za ribiče ljudi.« Pomembno je, da se njegovi prijatelji zavedajo, da je Jezus veliki ribič in da je njihov lov – pridiganje in evangelizacija – uspešen le, če lovijo v Jezusovem imenu. Učenci začenjajo razumeti, od koga prihaja to nenavadno povabilo. V luči Jezusovega vstajenja razumejo marsikaj iz svojega preteklega življenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, naj bodo mnogi mladi pod tvojim vodstvom pripravljeni postati velikodušni in sveti ribiči ljudi, ki jih rešujejo iz nevednosti in grešnosti.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Simon Peter je postavljen kot namestnik Kristusa.
Jezus sam izvoli ga, da bo pasel jagnjeta.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

10. POSTAJA
JEZUS PODELI PETRU PRVO MESTO (Jn 21,15-19)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

'Na tebi, ki si vogelni kamen, bom sezidal svojo Cerkev. Pasi moje ovce!'
Preden je Peter prevzel odgovornost za Cerkev, ga ni nihče vprašal ali je sposoben, dovolj poučen, iznajdljiv … Vstali Gospod ga vpraša samo ali ima dovolj ljubezni. To je temeljno vprašanje, ki ga je Jezus zastavil Petru in svoji Cerkvi. To vprašanje tudi danes zastavlja vsakemu od nas: »Ali me ljubiš?«

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, naj nas vprašanje: »Ali me ljubiš?« vznemiri in spodbudi, da bodo naše življenjske odločitve in vsakdanje ravnanje pravi odgovor Bogu in bližnjemu.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Pojdite zdaj po vsem svetu, rekel je apostolom.
Z vami bom vse dni ostal, blagoslov na pot vam dal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

11. POSTAJA
VSTALI JEZUS POŠLJE SVOJE UČENCE V SVET (Mt 28, 16-20)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Ko se je Jezus vrnil k Očetu, je zaupal svoj evangelij učencem, da bi ga ti oznanili vsem narodom.
Jezus je po vstajenju razodel, da je On gospodar vsega stvarstva. To naj bi učenci oznanjali ter s krstom pridruževali občestvu odrešenih vse, ki se želijo ponovno roditi iz vode in Duha. Začenja se nova stvarnost, ko smo že na zemlji domačini nebes.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Vstali Gospod, naj živimo izjemni dar krsta. Naj bomo resnični ljudje, svobodni in sposobni ljubezni, da bomo s teboj po Svetem Duhu gradili nov svet.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Jezus se v nebo je dvignil, dal obljubo vernim vsem:
»Krst Duha vas prenovi, priče boste za vse dni.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

12. POSTAJA
JEZUSOV VNEBOHOD (Apd 1,3-11)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Izginil je izpred njih oči, njihova srca pa so bila počasna. In prikazal se je Gospodov angel.
Dnevi trpljenja in vstajenja se zaključujejo v slovesnem Gospodovem vnebohodu. Sedaj smo na vrsti mi, da svetu oznanimo resnico o Jezusovem vstajenju in naši odrešenosti. Cerkev je preroška skupnost v kateri smo vsi poklicani, da oznanjamo in živimo Jezusa.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, s svojimi zakramenti poživi v nas rast vere, upanja in ljubezni. Z vsemi svojimi močmi naj gradimo tvojo Cerkev.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Bratje molijo z ženami in z Marijo materjo.
Zbrani vsi časte Boga, v veri čakajo Duha.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

13. POSTAJA
Z MARIJO V PRIČAKOVANJU SVETEGA DUHA (Apd 1.12-14)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Na apostole, ki so skupaj z Marijo v molitvi pričakovali moč od zgoraj, je razlil Svetega Duha.
Jezus ni več telesno navzoč med svojimi učenci, toda oni delijo skupaj usodo osamljenosti in pričakujejo Svetega Duha, ki jim ga je obljubil. Z Marijo vztrajajo v molitvi in bratski skupnosti. Ta naravnanost prve skupnosti nas navdihuje tudi danes: gojiti molitev in bratsko skupnost v navzočnosti Marije, matere vstalega Gospoda in naše matere. To je temelj vsega cerkvenega življenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, naj bomo zakoreninjeni v molitvi in občestvu med seboj in z Marijo. Daj nam svojega Duha, da bomo živa Cerkev, da bomo kvas, luč in sol v svetu v katerem živimo.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Zbrani vsi na istem kraju šum z neba zaslišijo.
Bog Duha jim je poslal in jih z milostmi obdal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

14. POSTAJA
JEZUS POŠLJE UČENCEM OBLJUBLJENEGA SVETEGA DUHA (Apd 2,1-6)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Z vero, upanjem in ljubeznijo, z vso dušo in vsem srcem so ponesli Jezusa svetu.
Sveti Duh, ki je bil obljubljen apostolom, dopolnjuje Jezusovo delo odrešenja. O Njem je Jezus rekel: »On, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« Šele v Svetem Duhu spoznavamo, da sta Jezusova smrt in vstajenje središče zgodovine. Pripadnost Cerkvi nam omogoča biti del Jezusovega poveličanega telesa, v katerem je mir, pravičnost in ljubezen. Naj nas Sveti Duh tako oblikuje, da se bomo spreobrnili in živeli v polnem zaupanju vanj.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod, naš Bog, izlij v nas Svetega Duha, da bo preobrazil naša srca. Naj postanemo novi ljudje, naj te ljubimo z vsem srcem in mišljenjem in močjo ter sodelujemo z vsemi, ki gradijo tvoje kraljestvo pravičnosti in miru.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

*Peter zbranim je oznanil: »Jezusa ste križali;
vsak naj zdaj se spokori, greh se s krstom odpusti.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

SKLEP
JEZUS NAS VODI V NOVO ŽIVLJENJE (Apd 2,36-47)

Molimo te, Kristus in te hvalimo.
*Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Apostol Peter je oznanil: »Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Maziljenca.« Ta beseda je jude pretresla. Peter jim je rekel: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« Množica se jih je pridružilo apostolom. Bili so stanovitni v nauku apostolov, medsebojni ljubezni, lomljenju kruha in molitvah.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).

*Gospod Jezus, Odrešenik sveta, prehodili smo tvojo pot luči, po kateri so hodili tisti, ki si se jim štirideset dni prikazoval. Ta pot naj tudi nas vodi da bomo rasli v modrosti in milosti, v ljubezni do Boga in Cerkve, v pripravljenosti pričevati in oznanjati ter graditi kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Tako bomo že sredi stisk tega sveta zrli in doživljali luč tvoje ljubezni in lepoto Božjega kraljestva.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.
*Ker je Gospod res vstal, aleluja.
-------------------------------------------

ZAHVALE
Jezusovo vstajenje je Luč na naši poti, zato se osvetljeni z njo zahvalimo in recimo:
Hvala ti, o Gospod!
*Hvala ti, o Gospod!

1) Nebeški Oče, hvala ti, ker si nas ustvaril po podobi svojega edinorojenega Sina, v katerem smo postali tvoji otroci.
*Hvala ti, o Gospod!

2) Nebeški Oče, hvala ti za dar Svetega Duha, za Marijo Tvojo in našo mater in da smo med seboj lahko bratje in sestre.
*Hvala ti, o Gospod!

3) Nebeški Oče, hvala ti za tvojo Cerkev, po kateri deluješ in bivaš med nami.
*Hvala ti, o Gospod!

4) Nebeški Oče, hvala ti za vse, ki s svojim življenjem odgovarjajo na tvoj klic, za apostole, mučence, svetnike in vse tvoje učence.
*Hvala ti, o Gospod!

5) Nebeški Oče, hvala ti za vse, ki s svojim življenjem izpričujejo moč Tvojega vstajenja.
*Hvala ti, o Gospod!

6) Nebeški Oče, hvala ti, da moremo tudi mi živeti pot luči, pot resničnosti tvojega vstajenja in poveličanja.
*Hvala ti, o Gospod!

7) Nebeški Oče, hvala ti za vse, ki so z nami prehodili pot križa in vstajenja in sedaj živijo v sijaju Tvoje večne ljubezni.
*Hvala ti, o Gospod!

Združeni z vsemi brati in sestrami sveta, obnovimo gorečo željo. »Pridi, Gospod Jezus!« Skupaj molimo za polno uresničitev Božjega kraljestva.

*Oče naš…