SVETA EVHARISTIJA
 
SVETA EVHARISTIJA
Sveta maša v živo
MOLITVENIK.evharistija.euKatoliška Cerkev v Sloveniji in po SvetuDUHOVNA SPODBUDAPrenosi SVETIH MAŠ v živo
   
 
MOLITVENIKDEVETDNEVNICEpobožnost KRIŽEVEGA POTApobožnost POT LUČIROŽNI VENECLITANIJEmolitevza duhovne poklice
   

KOLEDAR.evharistija.eu
SVETNIK DNEVASVETNIKI.evharistija.eu
Pomembne povezave
ARHIV
TEHNIČNA PODPORA - ogled na TV sprejemniku

 

 

 

V imenu Očeta Oče naš Zdrava Marija Slava Očetu Nicejsko-carigrajska veroizpoved Apostolska veroizpoved Angel Gospodov
Raduj se Kraljica nebeška Pod tvoje varstvo O Gospa moja Tebe ljubim Sveti angel O Jezus, blagoslovi me Moj Bog, žal mi je
Spravna molitev Moja duša poveličuje Gospoda Pozdravljena, Kraljica Ob zvonenju Pridi Sveti Duh Darovi Svetega Duha
Sadovi Svetega Duha Priprava na spoved Kesanje Grešna nagnjenja V spravo za bogokletje Molitev za rajne Molitev po obhajilu
Deset božjih zapovedi Blagri Pet cerkvenih zapovedi Šest resnic Sedem zakramentov Telesna dela usmiljenja Duhovna dela usmiljenja


V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.


Zdrava Marija,
milosti polna,
Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad
tvojega telesa, Jezus.

Sveta Marija,
Mati božja,
prosi za nas grešnike,
zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.


Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.


Nicejsko-carigrajsko veroizpoved molimo ob nedeljah in praznikih pri sveti maši.
Apostolsko veroizpoved molimo pred molitvijo rožnega venca.


Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen,
enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi
in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku.
Amen.


Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje,
in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega,
ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device,
trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl, bil v grob položen,
šel v predpekel, tretji dan je od mrtvih vstal,
šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha,
v sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov,
vstajenje mesa in večno življenje.
Amen.

Angel Gospodov je oznanil Mariji
- in spočela je od Svetega Duha.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.


Glej dekla sem Gospodova
- zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

In Beseda je meso postala
- in med nami prebivala.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Prosi za nas sveta božja porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina.
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo
in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


(v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
- zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
- prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
- ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog,
z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.


O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo
last in posest.
Amen.


Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
- O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.


Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me.
Amen.


O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi
me sprejmi v srce svoje.
- Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.
- Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.


Moj Bog, žal mi je,
da sem grešil in žalil tebe,
ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo.
Amen.


Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.


Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem,
ki mu zvesto služijo.

Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,

kakor je bilo v začetku, tako zdaj
in vselej in vekomaj.
Amen.


Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!


Zjutraj, opoldne, zvečer – ob zvonjenju

Angel Gospodov je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija…

Glej dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija…

In beseda je meso postala. In med nami prebivala.
Zdrava Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(v velikonočnem času)
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
- in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo!
Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.

Darovi Svetega Duha:
– dar modrosti,
– dar umnosti,
– dar sveta,
– dar moči,
– dar vednosti,
– dar pobožnosti,
– dar strahu božjega.

Sadovi Svetega Duha:
– ljubezen,
– veselje,
– mir,
– potrpežljivost,
– blagost,
– dobrotljivost,
– dobrohotnost,
– krotkost,
– zvestoba,
– skromnost,
– zdržnost,
– čistost.

Kristus je s svojo smrtjo in vstajenjem premagal greh!

Kesanje:
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo.
Amen.

Grešna nagnjenja:
- napuh,
- lakomnost,
- nečistost,
- nevoščljivost,
- požrešnost,
- jeza,
- lenoba.

V spravo za bogokletje:
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu.
Hvaljen bodi Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin, sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

Molitev za rajne:
Gospod, daj jim večni pokoj
in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Molitev po obhajilu:
Duša Kristusova, posveti me.
Telo Kristusovo, zveličaj me.
Kri Kristusova, napoji me.
Voda iz strani Kristusove, napoji me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me.
O dobri Jezus, usliši me.
V svoje rane sprejmi me.
Od tebe se ločiti ne pusti me.
Pred hudim sovražnikom brani me.
Ob uri moje smrti pokliči me
in k tebi priti pusti me,
da bom s tvojimi svetniki hvalil te
na veke vekov. Amen.

Deset božjih zapovedi, blagri, cerkvene zapovedi, šest resnic, zakramenti, dela usmiljenja…

Deset božjih zapovedi:
1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
5. Ne ubijaj.
6. Ne nečistuj.
7. Ne kradi.
8. Ne pričaj po krivem.
9. Ne želi svojega bližnjega žene.
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

Največja in prva zapoved: (Mt 22,37-39)
– Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
– Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Blagri:
1. BLAGOR UBOGIM V DUHU, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
2. BLAGOR KROTKIM, kajti deželo bodo podedovali.
3. BLAGOR ŽALOSTNIM, kajti potolaženi bodo.
4. BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVIČNOSTI, kajti nasičeni bodo.
5. BLAGOR USMILJENIM, kajti usmiljenje bodo dosegli.
6. BLAGOR ČISTIM V SRCU, kajti Boga bodo gledali.
7. BLAGOR TISTIM, KI DELAJO ZA MIR, kajti imenovali se bodo božji otroci.
8. BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVIČNOSTI PREGANJANI, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Nova zapoved:
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! (Jn 13,34)

Pet Cerkvenih zapovedi:
1. Posvečuj zapovedane praznike.
2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sv. maši.
3. Posti se zapovedane postne dni.
4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času prejmi Sv. Rešnje Telo.
5. Sklepaj zakon po Cerkvenih določbah.

Šest resnic:
1. Da je Bog.
2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. Da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh.
4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal.
5. Da je človeška duša neumrljiva.
6. Da je milost božja za zveličanje potrebna.

Sedem zakramentov:
1. sveti krst,
2. sveta birma,
3. sveta evharistija,
4. sveta pokora,
5. sveto bolniško maziljenje,
6. sveti red (diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje),
7. sveti zakon

Telesna dela usmiljenja:
1. lačne nasičevati,
2. žejne napajati,
3. popotnike sprejemati,
4. nage oblačiti,
5. bolnike obiskovati,
6. jetnike reševati,
7. mrliče pokopavati.

Duhovna dela usmiljenja:
1. grešnike svariti,
2. nevedne učiti,
3. dvomljivcem prav svetovati,
4. žalostne tolažiti,
5. nadležne prenašati,
6. žaljivcem odpustiti,
7. za žive in mrtve Boga prositi.