SVETA EVHARISTIJA
 
SVETA EVHARISTIJA
Sveta maša v živo
Katoliška Cerkev v SlovenijiPrenosi SVETIH MAŠ v živoDUHOVNA SPODBUDAARHIV
   
         

NA DANAŠNJI DANSVETNIK DNEVABREVIRSVETO PISMO Pomembne povezave TEHNIČNA PODPORA - ogled na TV sprejemniku

 

 

 

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši.
Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede,
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.

 

Priporočena oblika za prejem
DUHOVNEGA OBHAJILA

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva. (www.HOZANA.si)

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi
(bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa;
sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
naše vstajenje in večno življenje.
Amen.

ali

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega,
ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga.
Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno.
Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja.
Ki izhaja iz Očeta in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.
Ki je govoril po prerokih.
In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu.
Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene,
ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu.
Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo,
predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo.
Ker Te ne morem prejeti zakramentalno,
Te prosim, da prideš k meni duhovno:
prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo,
hvala za Tvoj objem,
hvala za to duhovno združitev s Teboj.
Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe,
ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

7) Molitev končamo z znamenjem križa.

Vir: https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo

 

Papeževa molitev za prejem duhovnega obhajila


Pod tvojimi nogami o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca,
ki se ponižuje v svoji ničnosti pred Tvojo sveto navzočnostjo.

Častim te v Zakramentu Tvoje ljubezni z željo,
da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce.

V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu.

Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi.

O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje tako za življenje kot za smrt.

Verujem v Te, upam v Te, ljubim Te nad vse. Amen.